Företrädaransvar

Nya regler för företrädaransvaret föreslås att införas fr.o.m. 2004-01-01. För ansvar skall krävas uppsåt eller oaktsamhet. Bevisbördan skall åvila det allmänna.

Prop. 2002/03:128.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar