Rättsfall om företrädaransvar

Talan om företrädaransvar ogillades. Högsta domstolen fann den påstådda skatte- och avgiftsskyldigheten ej styrkt.

Högsta domstolen 2003-05-28, mål T 285-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar