Upphävt konkursbeslut

Högsta domstolen upphäver konkursbeslutet sedan bolaget visat att det betala samtliga restförda skatteskulder och konkursbouppteckningen utvisar ett överskott om 527 319 kr.

Högsta domstolen 2003-06-27, mål Ö 4650-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar