Förmånsrätt för lön

Begränsningen av förmånsrätt för lön under uppsägningstid ansågs tillämplig endast på lön som belöper på tid efter konkursansökan. Se även RH 1997:71 och 2000:7.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2003-05-22, mål T 85-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar