Staten befriad från kostnadsansvar

Tingsrättens beslut att försätta bolaget i konkurs undanröjdes genom resning. Högsta domstolen har nu befriat staten från ansvar för konkurskostnaderna, vilka istället i dess helhet skall utgå ur den i konkursboet ingående egendomen.

NJA 2003 s. 248.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar