Skadeståndstalan mot förvaltare

Det förhållandet att två anställda gick miste om sin sjöpanträtt i två bogserbåtar sedan dessa försålts underhand mer än ett år efter fordringarnas uppkomst berättigade inte de anställda till skadestånd av förvaltaren.

RIC 2004:20.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar