Efterställning

Ett avtal om efterställning vid konkurs och likvidation ansågs inte medföra efterställning också vid ackordsförhandling under företagsrekonstruktion.

NJA 2003 s. 128.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar