Europabolag Societas Europaea, SE

Förordningen om europabolag träder i kraft den 8 oktober 2004. Ett europabolag skall vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. Promomorian innehåller förslag till lag om europabolag och ändringar i berörd svensk lagstiftning.

Ds 2003:15.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar