Skiljeavtal

Konkursgäldenärens skiljeavtal binder konkursborgenärerna i obligationsrättsliga frågor.

NJA 2003 s. 3.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar