Insolvensförordningen

Ett i Finland registrerat aktiebolag försattes i konkurs i Sverige efter egen ansökan då hovrätten ansåg det visat att bolagets huvudsakliga intressen, trots sätet i Finland, fanns i Sverige; artikel 3 p. 1.

RIC 2003:29.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar