Hänskjutande av kontrollbalansräkning

Formella fel med avseende på bolagsstämman och kallelseförfarandet ansågs inte leda till att bolagsstämman eller vad som förekommit på den skulle anses ogiltiga.

RIC 2003:31.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar