Förmånsrätt för lönefordringar/indirekt ägande

Det förhållandet att en person ägt aktier i konkursgäldenären via ett annat bolag förhindrade inte att personen kunde anses ha ägt en väsentlig andel i konkursgäldenären.

RIC 2003:32.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar