Lönegaranti vid rekonstruktion

I promemorian föreslås att det införs statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. I huvudsak förslås samma regler som vid konkurs. Rekonstruktören skall fatta beslut om lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Ikraftträdande 2005-01-01.

Ds 2003:17.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar