Behörig att överklaga

Högsta domstolen skall pröva om det är förvaltaren i komplementärsbolagets konkursbo eller komplementärsbolagets ställföreträdare som är behöriga att överklaga beslutet att försätta kommanditbolaget i konkurs; se bl.a. NJA 2000 . 479.

Högsta domstolen 2003-11-10, mål Ö 3232-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar