Bokföringsbrott

En glasmästare dömdes för bokföringsbrott då det under sju månaders tid inte hade förts grundbok och huvudbok. Hans invändning att han förlitat sig på den bokföringsbyrå han hade anlitat under 20 års tid godtogs inte. HD anser att han borde ha insett att månatliga resultat- och balansrapporter saknades. Dessutom var mannen medveten om att bokföringsbyråns fakturor inte blivit betalade. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

NJA 2003 s. 550.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar