Mervärdesskatt på arvodet

När arvodesframställningen lämnats in till rätten får förvaltaren, utan särskilt beslut av rätten, lyfta den del av det begärda arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för arvodet. Ikraftträdande 2004-01-01. Gäller även arvoden i konkurser som inträffats dessförinnan; se prop. 2002/03:112 s. 7 avsnitt 5.

SFS 2003:893.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar