Insolvensförordningen

Hovrätten undanröjde tingsrättens konkursbeslut och avvisade en konkursansökan mot en i Italien bosatt svensk medborgare sedan hovrätten funnit att mannen sedan länge bor i Italien och är anställd där och inte verksam i Sverige.

Hovrätten för Västra Sverige 2003-12-04, Ö 4575-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar