Skadestånd pga underlåten återvinning

HD har meddelat prövningstillstånd sedan staten överklagat hovrättens dom; se nyhet nr. 111.

Högsta domstolen, mål T 1305-03, beslut 2003-12-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar