Miljörapport

Högsta domstolen anser att skyldigheten att avge miljörapport för tid före konkursutbrottet övergick på konkursboet då detta övertog driften. Förvaltaren har det yttersta ansvaret för miljörapporten även om han uppdrar åt en anställd att svara för produktionen. Trots att förvaltaren inte utnyttjade möjligheten att få anstånd, vilket enligt domstolen innebar en viss oaktsamhet, bedömdes gärningen vid en samlad bedömning som ringa; se nyhet 66.

NJA 2003 s. 599.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar