Herrelösa fastigheter

I promemorian föreslås bl.a. en ändring i konkurslagen som gör det möjligt för en förvaltare, som vid försäljning av en fastighet tvingats göra utlägg av egna medel, att i sista hand få dessa betalade av staten.

Ds 2003:64.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar