Nyheter från februari 2004 ↓

Mened

Hovrätten fann att en gäldenär som vid sin personliga konkurs förteg att han ägde en bil och därefter beedigade den oriktiga uppgiften vid edgångssammanträdet hade gjort sig skyldig till grov oredlighet mot borgenärer.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-02-27, mål B 4274-03.

Bokföringsbrott

Hovrätten ogillade åtal för bokföringsbrott mot den som upprättat årsredovisning för sent avseende två räkenskapsår (ca 50 verifikationer per år).

Svea hovrätt 2004-02-26, mål B 1953-03.

Försättande i konkurs

Statens konkursansökan lämnades utan bifall då den fordran som legat till grund för det misslyckade utmätningsförsöket och därmed insolvenspresumtionen varit väsentligt lägre än den verkliga fordringen. Staten hade inte heller åberopat någon ytterligare omständighet till stöd för att bolaget skulle vara på obestånd.

Högsta domstolen 2004-02-25, Ö 4522-03.