Försättande i konkurs

Statens konkursansökan lämnades utan bifall då den fordran som legat till grund för det misslyckade utmätningsförsöket och därmed insolvenspresumtionen varit väsentligt lägre än den verkliga fordringen. Staten hade inte heller åberopat någon ytterligare omständighet till stöd för att bolaget skulle vara på obestånd.

Högsta domstolen 2004-02-25, Ö 4522-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar