Bokföringsbrott

Hovrätten ogillade åtal för bokföringsbrott mot den som upprättat årsredovisning för sent avseende två räkenskapsår (ca 50 verifikationer per år).

Svea hovrätt 2004-02-26, mål B 1953-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar