Mened

Hovrätten fann att en gäldenär som vid sin personliga konkurs förteg att han ägde en bil och därefter beedigade den oriktiga uppgiften vid edgångssammanträdet hade gjort sig skyldig till grov oredlighet mot borgenärer.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-02-27, mål B 4274-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar