Upphävt konkursbeslut

HD upphävde konkursbeslutet sedan det framkommit att bolaget hade betalat samtliga restförda skatteskulder. Förvaltaren hade därtill uppgivit att tillgångarna i bolaget kunde antas överstiga bolagets enda förfallna skuld, 160 kr. Bolaget ansågs därför ha visat att bolaget var solvent.

Högsta domstolen 2004-04-01, Ö 601/04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar