Efterbehandlingsansvar

Ett konkursbo efter ett ytbehandlingsföretag ansågs som verksamhetsutövare, trots att boet inte drivit verksamheten vidare. Konkursboet ålades därför efterbehandlingsansvar. Se även följande nyhet.

RIC 2004:19.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar