Förskott på arvode

En konkursförvaltare ansågs berättigad till förskott på förvaltararvode av allmänna medel.

RH 2003:58.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar