Visstidsanställnings upphörande i förtid

En visstidsanställning ansågs efter inträffad konkurs kunna avslutas i förtid med iakttagande av uppsägningstid beräknad enligt 11 § LAS – här en månad.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2004-03-17, T 3192-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar