Nyheter från maj 2004 ↓

Upphävt konkursbeslut

Då statens fordran efter konkursbeslutet hade nedsatts från 400000 kr till 33167 ansåg HD att insolvenspresumtionen i 2 kap. 8 § KL inte kunde tillämpas; se NJA 2002 s. 463.

NJA 2004 s. 325.

Anmälan till arbetsförmedlingen

Hovrätten intog en mot RH 1997:71 avvikande uppfattning i det att hovrätten ställde krav på anmälan till arbetsförmedlingen för anställd som hade sagts upp före konkursutbrottet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2004-02-05, FT 271-02.