Anmälan till arbetsförmedlingen

Hovrätten intog en mot RH 1997:71 avvikande uppfattning i det att hovrätten ställde krav på anmälan till arbetsförmedlingen för anställd som hade sagts upp före konkursutbrottet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2004-02-05, FT 271-02.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar