Upphävt konkursbeslut

Då statens fordran efter konkursbeslutet hade nedsatts från 400000 kr till 33167 ansåg HD att insolvenspresumtionen i 2 kap. 8 § KL inte kunde tillämpas; se NJA 2002 s. 463.

NJA 2004 s. 325.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar