Preskription trots bevakning

Den omständigheten att huvudfordringen bevakats i konkursen ansågs inte ha någon preskriptionsavbrytande verkan i förhållande till ett borgensåtagande för samma fordran.

Svea Hovrätt 2004-03-05, ÖÄ 1347-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar