Lönegaranti

Trots att en person var visstidsanställd ansågs den anställde endast berättigad till en förmånsberättigad lönefordran beräknad enligt 11 § LAS; här en månad. Det bör dock noteras att förvaltaren varken kan eller behöver säga upp visstidsanställningen till upphörande i förtid för att åstadkomma sådan begränsning av förmånsrätten.

RIC 2004:23.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar