Lönegaranti

En arbetstagare som blivit uppsagd innan arbetsgivaren försatts i konkurs ansågs inte ha rätt till lönegaranti för den period efter konkursutbrottet som han inte hade varit anmäld till arbetsförmedlingen. Hovrätten kom således till annat slut än i RH 1997:71.

RIC 2004:24.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar