Konkursansökan

HD fann att det av föreliggande material inte kunde dras någon säker slutsats om att den anläggning som uppförts svarade mot innehållet i den aktuella avtalsklausulen. Därmed ansågs en borgenär inte ha visat behörighet att söka motparten i konkurs.

NJA 2004 s. 345.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar