Preskription

Avbrott i preskription enligt 12 kap. 61 § JB har ansetts kunna ske genom att fordran anmäls i hyresgästens konkurs. Även fråga om självständig preskription av fordran enligt 13 kap. 2 § ABL. Se även NJA 1997 s. 250.

NJA 2004 s. 3.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar