Försättande i konkurs

När insolvenspreumtionen inte kan användas är förhållandena då konkursansökan prövas – inte när ansökan gjordes – avgörande.

NJA 2004 s. 325.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar