Talerätt

Sedan ett aktiebolags konkursbo förklarat att det avstod anspråk på andel i ett kommanditbolag ansågs behörigheten att föra talan mot beslutet att försätta kommanditbolaget i konkurs ha återgått till aktiebolaget.

NJA 2004 s. 410.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar