Uppskov med konkursförhandling

Synnerliga skäl enligt 2 kap. 20 § KL ansågs inte föreligga för uppskov med förhandling.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-06-04, mål Ö 2781-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar