Bokföringsbrott

Högsta domstolen konstaterar med hänvisning till bl.a. EG-domstolens praxis att även olaglig spelverksamhet är föremål för bokföringsskyldighet.

NJA 2004 s. 519.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar