Superförmånsrätt

Hovrätten anser att ett generellt avfattat brev från rekonstruktören fem månader innan avtalet mellan rekonstruktionsgäldenären och leverantören ingicks inte är tillräckligt för att rekonstruktören skall anses ha samtyckt till avtalet.

Svea hovrätt 2004-08-13, mål Ö 4145-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar