Lönegaranti; provanställning

Detta avgörande belyser vilka svårigheter som kan föreligga att styrka att en provanställning inte övergått i en tillsvidareanställning.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-09-21, mål 4614-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar