Fråga om dold samäganderätt

En make överlät till den andra maken en fritidsfastighet som hade förvärvats för makarnas gemensamma bruk. Talan av en borgenär (staten) till den överlåtande maken ogillades då staten inte visat att makarnas syfte vid överlåtelsen hade varit att de skulle äga fastigheten gemensamt.

NJA 2004 s. 397.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar