Talerätt

Högsta domstolen tillerkänner en ställföreträdare, som ställt borgen och fastighetspant till en prioriterad borgenär som enligt utdelningsförslaget inte får full utdelning, talerätt mot utdelningsförslaget.

NJA 2004 s. 561.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar