Rättegångskostnader

Trots att hovrätten upphävde konkursbeslutet fick var och en av parterna bära sin rättegångskostnader i hovrätten. Klaganden ansågs ha föranlett onödig rättegång i hovrätten .

NJA 2004 s. 586.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar