Bokföringsbrott

Underlåtenhet att inom föreskriven tid upprätta årsredovisning för ett aktiebolag har ansetts utgöra bokföringsbrott. Även fråga om brotten varit att anse som ringa. JT 2004-05, s. 636.

NJA 2004 s. 618.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar