Särskild delgivning

Tingsrätten adresserade kallelsen, som innehöll föreläggande att vid förhandling svara på konkursansökan, till Annedalsvägen 32 istället för Annedalsgatan 32. Hovrätten ansåg att denna i sig obetydliga avvikelse innebar att kravet på användande av den för bolaget registrerade adressuppgiften inte var uppfyllt och undanröjde konkursbeslutet; 9 § tredje stycket delgivningslagen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2004-11-01, Ö 2443-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar