Abandonering

Abandonering är inte en rättshandling som binder konkursboet gentemot gäldenären så länge som konkursen pågår. Konkursförvaltaren var därför behörig att återkalla sitt avstående av fastigheterna till konkursgäldenären och begära exekutiv försäljning av dem.

NJA 2004 s. 777.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar