Massafordran blev konkursfordran

Sedan konkursboet i hovrätten inträtt i en rättegång gällande en konkursfordran fann hovrätten att konkursboet solidariskt med konkursgäldenären skulle betala det omstämda beloppet till motparten. Högsta domstolen undanröjde betalningsförpliktelsen och ansåg bl.a. att inte enbart konkursboets inträde i målet kunde förvandla en tvistig konkursfordran till en tvistig massafordran. Högsta domstolen ansåg däremot boet solidariskt ansvarigt med konkursgäldenären för rättegångskostnaderna också i tingsrätten, trots att boet först inträdde i hovrätten.

NJA 2004 s. 836.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar