Rättegångsfel

Konkursgäldenären fick inte bemöta skatteverkets och konkursförvaltarens yttranden innan hovrätten avslog överklagandet. Enligt Högsta domstolen var detta ett rättegångsfel. Då gäldenären fått bemöta innehållet i handlingarna i Högsta domstolen förelåg enligt domstolen inte skäl att undanröja hovrättens beslut och återförvisa målet. I sak fann domstolen att konkursbeslutet skulle stå fast.

NJA 2004 s. 888.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar